şüur

şüur
is. <ər.>
1. Dərrakə, anlaq, düşünmə; dərk etmə, anlama qabiliyyəti. Şüuru dolaşmaq – sözünü, işini, hərəkətini bilməmək; ağlı çaşmaq. <Alagöz> başını itirir, onun . . şüuru dolaşırdı. S. R.. Şüuruna çatmaq – başa düşmək, anlamaq. Bayram gah yasavullara, gah da kəndlilərə baxır və elə bil qocanın sözləri onun şüuruna çatmırdı. M. Hüs.. Bu dəfə qızın sualı İlyasın şüuruna çatdı. Ə. M.. // Şüurluluq. Şüurun inkişafı tərbiyənin ən əsas məqsədlərindən biridir. Şüurunu itirmək – 1) bayılmaq, ağlını itirmək. Xəstə qızdırmanın şiddətindən şüurunu itirdi. – <Səmirə:> Nə vaxt və necə şüurumu itirdiyim yadıma gəlir. M. Hüseyn; 2) dəli olmaq, sərsəmləmək, ağlı başından çıxmaq.
2. Düşüncə, ağıl, fəhm. <Yaşlı kişi:> Gənclik hissiyyatım məni ona tərəf çəksə də, şüurum belə bir işdən çəkinməyi mənə tövsiyə edirdi. S. H.. // Qanacaq.
3. İctimai həyatın insan və ya bir qrup adam tərəfindən dərk edilməsi, başa düşülməsi, anlaşılması. Siyasi şüurun artması. Vətəndaşlıq şüuru. – . . Bir yazıçının şüuruna başqasının fikrini yerləşdirmək xam xəyallardandır. M. S. O..
4. fəls. psix. İnsan beyninin gerçəkliyi əks etdirmə prosesi. Şüur beynin funksiyasıdır. Materiyanın birinciliyi və şüurun ikinciliyi. // Müəyyən ictimai sinifləri təmsil edən adamların psixologiyası, siyasi və fəlsəfi baxışları, dini, bədii və s. görüşləri. Varlıq şüuru müəyyən edir. İctimai şüur. Dini şüurun formaları.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Suur Munamägi — is the forested knoll in the background Elevation 31 …   Wikipedia

  • Suur Munamägi — Der Suur Munamägi, links der Sendeanlage ist die Aussichtswarte am Gipfel erkennbar Höhe …   Deutsch Wikipedia

  • Suur Tõll (Schiff) — Suur Tõll Der Eisbrecher Suur Tõll in Tallinn p1 …   Deutsch Wikipedia

  • Suur Munamägi — Suur Munamägi …   Wikipedia Español

  • Suur Munamägi — Vue de Suur Munamägi, colline boisée en arrière plan. Géographie Altitude 318 m Massif Haanja Höhenzug …   Wikipédia en Français

  • Suur Karja 18 Old Town Apartment — (Таллин,Эстония) Категория отеля: Адрес: Suur Karja 18, Центр, 10146 Таллин …   Каталог отелей

  • Suur-Karja 18 Penthouse Apartment — (Таллин,Эстония) Категория отеля: Адрес: Suur Karja 18 26, Центр …   Каталог отелей

  • Suur-Kuke Holiday house — (Пярну,Эстония) Категория отеля: Адрес: Suur Kuke 28, 80012 Пярну, Эстония …   Каталог отелей

  • Suur-Sadama Apartment — (Курессааре,Эстония) Категория отеля: Адрес: Suur Sadama 30, 93813 Курессааре …   Каталог отелей

  • Suur-Mere Guesthouse — (Хаапсалу,Эстония) Категория отеля: Адрес: Suur Mere 2, 90502 Хаапсалу, Эстони …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”